Produkcja pelletu

Pellet to wysokokaloryczne paliwo w formie granulek o średnicy wynoszącej kilka milimetrów, wytwarzane z surowców odnawialnych roślinnego pochodzenia. Materiał ten charakteryzuje się kalorycznością sięgającą nawet 19 MJ/kg, a także niską zawartością popiołu, wynoszącą zaledwie 0,5%. Dzięki temu to źródło energii cieplnej jest nie tylko ekologiczne, ale też wydajne i ekonomiczne. Pellet nie emituje ponadto nieprzyjemnych zapachów ani nie zawiera szkodliwych substancji.

Sam przerób pelletu uchodzi za jedną z najlepszych technologii przetwarzania odpadów drzewnych.

Jak powstaje pellet?

Proces produkcji pelletu obejmuje cztery podstawowe etapy: suszenie, mielenie, granulowanie oraz chłodzenie. Zanim odpady drzewne trafią do matrycy, mają wyjściową wilgotność ok. 50%, a dzięki procesowi suszenia ulega ono obniżeniu do około 8%. Do tego celu wykorzystuje się często suszarnię aerodynamiczną.

drewno, pellet

Kolejnym etapem jest mielenie na mniej więcej jednolitą frakcję do 6 mm. W pelleciarce odpowiednio wysuszony i rozdrobniony materiał drzewny jest wtłaczany pod wysokim ciśnieniem przez stalową matrycę. W efekcie powstaje granulat o długości 2-3 cm i średnicy 6-8 mm. Spoiwem wykorzystywanym w przerobie pelletu jest lignina zawarta w drewnie. Jej wyższa zawartość daje możliwość uzyskania granulatu o lepszej jakości, z kolei mniejsza ilość przekłada się na większy odsiew, a tym samym na niższą wydajność oraz wyższe zużycie energii. Zawartość tego naturalnego lepiszcza w drewnie jest różna w zależności od gatunku drzewa. Na przykład, w brzozie wynosi około 19%, świerku i sośnie – ok. 27% i niemal 30% w jodle.

Przerób pelletu kończy się schłodzeniem powstałego produktu. Następnie pozostaje już tylko pakowanie oraz dostarczenie pelletu do punktów sprzedaży oraz klientów.